WELCOME
当前位置: 首页>>系部快讯>>系部通知>>正文
系部通知

关于2018年秋季学期教学资格认定工作的补充通知

2018年10月21日 09:54  点击:[]

2018秋季学期教学资格认定工作的补充通知

 

专业系、公共教学部、各有关部门

学院人事工作安排,本学期教学资格认定工作改在9月109月14日进行。原专任教师因未参加2018年春季教师业务考核的,本次原则采取堂考核的办法,新申请人员采取单独考核的办法,其它要求与上次通知相同

有新申请教学资格认定的人员须填写《湖南艺术职业学院教学资格认定申请表》和学历、职称等附材料在本周五9月7日)下班之前提交组织人事处

此通知

 

 

                                                     湖南艺术职业学院教

                                                         20189月5日

关闭